2 AVRIL, 2021

TOUPATOU NAN LE MOND A 7 È DI SWA

EVENMAN SOU ENTÈNÈT GRATIS

Ukranian

ASL

ARABIC

English

French

portuguese (africa)

swahili

bahasa

malayalam

nepali

oriya

Punjabi

Sinhala

Tamil

Telegu

Thai

Urdu

Filipino

Portuguese (Brazil)

Danish

Dutch

Farsi (persian)

Finnish

German

Haitian Creole

Hungarian

Japanese

Korean

Chinese mandarin

Norwegian

Polish

Swedish

Turkish

Pote kole ak nou, 2 Avril 2021, pou yon Difizyon Vandredi Sen toutpatou nan le mond

Gen yon pakèt nouvèl tris k ap kontinye anvayi mond lan. Nasyon yo pa ka tann ankò pou yo jwen espwa, estabilite, jwa, bon nouvèl.

E nou genyen li.

Vandredi Sen 2021

Finalman……kèk bon nouvèl.

Vandredi Sen se yon difizyon global ki rive posib gras a kèk moun ki jenere, kèk fondasyon e kèk òganizasyon. Ede sipòte misyon ak mesaj Vandredi Sen an.

KONSÈNAN PULSE

Kondwi pa Nick Hall, Pulse angaje l pou l pote bon nouvèl Jezi a bay jenerasyon fiti a–Kit se atravè evenman ki ap fèt andirèk oswa difizyon andirèk, oswa moun ki rasanble nan lokalite yo pou fè yon revèy, oswa pou fòme moun k ap vin lidè, oubyen pou kreye resous nimerik–nou egziste pou fè moun konnen Jezikri.

Enskri gratis ak Whatsapp

PATAJE SOU MEDYA SOSYO YO

Gaye nouvèl Vandredi Sen an ak bon nouvèl la sou medya sosyo yo tankou sou bakgrawonn telefòn ou e ak moun ki bò kote w.

ACHTE KOLEKSYON VANDREDI SEN 2021 AN

Reprezante bon nouvèl Jezikri a atravè liy vètman esklizif nou an. Sa a se koleksyon ofisyèl 2021. Donk asire w ke w gentan genyen l avan l fini !

HOST A WORLDWIDE BROADCAST

Enhance your experience by hosting the Good Friday broadcast in your home. You will be equipped with resources focused on engagement with the program and the people in your home. Don’t miss out on the opportunity to share the good news of Jesus with people in your life!

For US numbers, please use a 1 as the first digit