ഏപ്രിൽ 2, 2021

7PM ലോകമെമ്പാടുമുള്ള

സൗജന്യ ഓൺ‌ലൈൻ പരിപാടി

Ukranian

ASL

ARABIC

English

French

portuguese (africa)

swahili

bahasa

malayalam

nepali

oriya

Punjabi

Sinhala

Tamil

Telegu

Thai

Urdu

Filipino

Portuguese (Brazil)

Danish

Dutch

Farsi (persian)

Finnish

German

Haitian Creole

Hungarian

Japanese

Korean

Chinese mandarin

Norwegian

Polish

Swedish

Turkish

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദു:ഖവെള്ളി പ്രക്ഷേപണത്തിനായി 2021 ഏപ്രിൽ 2-ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക!

ലോകം നിരന്തരമായി അനിഷ്‌ടകരമായ വാർത്തകളാൽ നിറയുന്നു. പ്രത്യാശയ്‌ക്കും സമാധാനത്തിനും സ്ഥിരതയ്‌ക്കും ചേരുന്നതിനും സന്തോഷവാർത്തയ്‌ക്കുമായി രാഷ്ട്രങ്ങൾ നിരാശരാണ്.

ഞങ്ങളുടെ പക്കലോ അതുണ്ട് താനും.

ദുഃഖവെള്ളി 2021

ഒടുവിലിതാ… ചില നല്ല വാർത്തകൾ.

സൗജന്യ വിഭവങ്ങൾ

Armenian

Arabic

Bahasa

Bengali

Chinese

Danish

Dutch

English

English

English (africa)

French

Filipino

Finnish

German

Haitian

Hindi

Hungarian

Indonesian

Japanese

Korean

Malayalam

Nepali

Norwegian

Oriya

Persian

Polish

Portuguese (Af)

Portuguese (BR)

Punjabi

Russian

Spanish

Sinhala

Swahili

Swedish

Tamil

Tagalog

Telegu

Thai

Turkish

Urdu

Ukrainian

ഉദാരമതികളായ വ്യക്തികൾ, ധര്‍മ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ, സംഘടനകള്‍ എന്നിവയിലൂടെ സാധ്യമാക്കിയ ഒരു സ്വതന്ത്ര ആഗോള പ്രക്ഷേപണമാണ് ദു:ഖവെള്ളി. ദുഃഖവെള്ളിയുടെ ദൗത്യത്തെയും സന്ദേശത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുക.

പൾസിനെക്കുറിച്ച്

നിക്ക് ഹാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള, പൾസ്, യേശുവിന്റെ പ്രത്യാശയെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് - അത് തത്സമയ സംഭവങ്ങളിലൂടെയോ തത്സമയ സ്ട്രീമുകളിലൂടെയോ, പ്രാദേശിക പുനരുജ്ജീവന കൂട്ടത്തിലൂടെയോ, നേതാക്കളെ വളർത്തുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ വിഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെയോ ആകട്ടെ - യേശുവിനെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു.

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് മുഖേന സൗജന്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

സാമൂഹിക മാദ്ധ്യമത്തില്‍ പങ്കിടുക

നിങ്ങളുടെ ഫോൺ പശ്ചാത്തലമായും ലോകത്തോടൊപ്പവും ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചയെക്കുറിച്ചും സാമൂഹിക മാദ്ധ്യമത്തിലെ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ചും പ്രചരിപ്പിക്കുക.

ദുഃഖവെള്ളി 2021 ശേഖരം ഷോപ്പുചെയ്യുക

ഞങ്ങളുടെ മികച്ച വസ്ത്ര ശേഖരത്തിലൂടെ യേശുവിന്റെ സുവിശേഷത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുക. ഇതാണ് 2021-ലെ ഔദ്യോഗിക ശേഖരം, അതിനാൽ അവ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുക!

HOST A WORLDWIDE BROADCAST

Enhance your experience by hosting the Good Friday broadcast in your home. You will be equipped with resources focused on engagement with the program and the people in your home. Don’t miss out on the opportunity to share the good news of Jesus with people in your life!

For US numbers, please use a 1 as the first digit