ଏପ୍ରିଲ୍ 2, 2021

ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପୀ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଟା

ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

Ukranian

ASL

ARABIC

English

French

portuguese (africa)

swahili

bahasa

malayalam

nepali

oriya

Punjabi

Sinhala

Tamil

Telegu

Thai

Urdu

Filipino

Portuguese (Brazil)

Danish

Dutch

Farsi (persian)

Finnish

German

Haitian Creole

Hungarian

Japanese

Korean

Chinese mandarin

Norwegian

Polish

Swedish

Turkish

ଏପ୍ରିଲ୍ 2, 2021 ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ !

ଏହି ପୃଥିବୀ ଅବିରତ ଭାବରେ ରୁକ୍ଷ ଓ କର୍କଶ ସମ୍ବାଦଗୁଡିକରେ ପ୍ଲାବିତ ହେଉଛି I ଜାତିଗଣ ଆଶା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ, ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ଓ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଟନ୍ତି I

ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ଅଛି I

ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର 2021

ପରିଶେଷରେ ... କିଛି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ

ବିନା ମୂଲ୍ୟର ଉତ୍ସଗୁଡିକ

Armenian

Arabic

Bahasa

Bengali

Chinese

Danish

Dutch

English

English

English (africa)

French

Filipino

Finnish

German

Haitian

Hindi

Hungarian

Indonesian

Japanese

Korean

Malayalam

Nepali

Norwegian

Oriya

Persian

Polish

Portuguese (Af)

Portuguese (BR)

Punjabi

Russian

Spanish

Sinhala

Swahili

Swedish

Tamil

Tagalog

Telegu

Thai

Turkish

Urdu

Ukrainian

ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସାରଣ ଅଟେ I ଏହା ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ, ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକର, ଓ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି I ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାରର ମିଶନ ଓ ସମ୍ବାଦକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ I

ପଲ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ

ନିକ୍ ହଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭରସା ଆଣିବା ପାଇଁ ପଲ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ – ଏହା ହୁଏତ ଜୀବନର ଘଟଣାଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ବା ଜୀବନପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା, ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ଦୀପନାମୂଳକ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା, ନେତାମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ଦ୍ୱାରା, ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ଉତ୍ସଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା-ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବଞ୍ଚିଛୁ I

ନିକଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ !

ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିନା ମୁଲ୍ୟରେ ପଞ୍ଜିକରଣ

ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଂଶୀ କରନ୍ତୁ

ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜଗତ ସହିତ ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଓ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ I

ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର 2021 ସଂଗ୍ରହ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ

ଆମର କେବଳ ପୋଷାକ ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କରନ୍ତୁ I ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ 2021 ସଂଗ୍ରହ ଅଟେ, ତେଣୁ ସେଗୁଡିକ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ !

HOST A WORLDWIDE BROADCAST

Enhance your experience by hosting the Good Friday broadcast in your home. You will be equipped with resources focused on engagement with the program and the people in your home. Don’t miss out on the opportunity to share the good news of Jesus with people in your life!

For US numbers, please use a 1 as the first digit