ABRIL 2, 2021

7PM SA BUONG MUNDO

LIBRENG ONLINE NA KAGANAPAN

Ukranian

ASL

ARABIC

English

French

portuguese (africa)

swahili

bahasa

malayalam

nepali

oriya

Punjabi

Sinhala

Tamil

Telegu

Thai

Urdu

Filipino

Portuguese (Brazil)

Danish

Dutch

Farsi (persian)

Finnish

German

Haitian Creole

Hungarian

Japanese

Korean

Chinese mandarin

Norwegian

Polish

Swedish

Turkish

Samahan kami, Abril 2, 2021 para sa Pandaigdigang Brodkast ng Biyernes Santo!

Ang mundo ay patuloy na binabaha ng mga kalunus-lunos na balita. Ang mga bansa ay desperadong magkaroon ng pag-asa, ng kapayapaan, ng katatagan, ng masasamahan, ng magandang balita.

At mayroon kamit nito.

Biyernes Santo 2021

Sa wakas... ilang mga magagandang balita.

LIBRENG MGA MAPAGKUKUNAN NG IMPORMASYON

Armenian

Arabic

Bahasa

Bengali

Chinese

Danish

Dutch

English

English

English (africa)

French

Filipino

Finnish

German

Haitian

Hindi

Hungarian

Indonesian

Japanese

Korean

Malayalam

Nepali

Norwegian

Oriya

Persian

Polish

Portuguese (Af)

Portuguese (BR)

Punjabi

Russian

Spanish

Sinhala

Swahili

Swedish

Tamil

Tagalog

Telegu

Thai

Turkish

Urdu

Ukrainian

Ang Biyernes Santo ay isang libreng pandaigdigang brodkast na ginawang posible ng mga bukas-palad na indibidwal, foundation, at organisasyon. Tumulong sa pagsuporta sa misyon at mensahe ng Biyernes Santo.

TUNGKOL SA PULSE

Pinangungunahan ni Nick Hall, layunin ng Pulse na ihatid ang pag-asa ni Jesus sa susunod na henerasyon – ito man ay sa pamamagitan ng mga live event o livestream, pagtitipon para sa espiritwal na panunumbalik, pagtalaga ng mga lider, o paglikha ng mga digital resource-narito kami para ipakilala si Jesus.

Magparehistro nang libre sa pamamagitan ng Whatsapp

IBAHAGI SA SOCIAL MEDIA

Ipalaganap ang salita tungkol sa Biyernes Santo at ang magandang balita sa social media, bilang background ng iyong telepono, at sa iyong mundo.

MAMILI NG KOLEKSIYON MULA SA BIYERNES SANTO 2021

Ipahayag ang magandang balita ni Jesus sa pamamagitan ng aming eksklusibong mga damit. Ito ang opisyal na koleksiyon sa 2021 kaya sigurahing kumuha bago ito maubos!

HOST A WORLDWIDE BROADCAST

Enhance your experience by hosting the Good Friday broadcast in your home. You will be equipped with resources focused on engagement with the program and the people in your home. Don’t miss out on the opportunity to share the good news of Jesus with people in your life!

For US numbers, please use a 1 as the first digit